Sual #54

Rufet
Sual: Salam. Lightroom 5.4 şəkilləri işləyib qurtardıqdan sonra export etdikdə şəkli yaxınlaşdıranda keyfiyyəti itir, o nədəndi?
Cavab: Bu Lightroomun eksport (Export) menyusunun düzgün köklənməməsindən irəli gəlir. Aşağıdakı şəkildə göründüyü kimi Lightroomda tam ölçülü JPEG formatda eksport zamanı fotonun keyfiyyətinə "File settings" və "Image Sizing" təsir göstərir.

"File settings"-də Image Format (Şəklin Formatı) JPEG, Quality (Keyfiyyət) 100, "Image Sizing"-də Resolution (Həlletmə) "240 pixel per inch" olmalıdır. Belə olduğu halda keyfiyyət və fotonun ölçüləri olduğu kimi qalacaq.No comments:

Şərh yaz